Disclaimer
 

Hoewel de informatie in de WEBSITEGIDS van de STANDAARDPAGINA met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist blijft. Bezoekers van de WEBSITEGIDS kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publikaties op de website. De WEBSITEGIDS / STANDAARDPAGINA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door de WEBSITEGIDS  / STANDAARDPAGINA gepubliceerde informatie.

 
Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de WEBSITEGIDS / STANDAARDPAGINA.

 
Hoewel de STANDAARDPAGINA ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan het mogelijk zijn dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment toch niet fysiek beschikbaar is. 


Iedereen die zich toegang verschaft tot de WEBSITEGIDS van de STANDAARDPAGINA wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierbovenvermelde.


 

 

bedankt! Maar... heeft u zelf informatie gezien die niet (meer) juist is, dan kunt u dit natuurlijk met een kort berichtje aan ons doorgeven. Bij voorbaat onze dank!

 
Voeg deze pagina toe aan uw favorieten  |  Heeft u een tip, vraag of suggestie? Mail ons!
Zoek  |  Adverteren  |  Disclaimer  |  Statistieken  |  Over ons  |  Contact
© 2000-2015 Websitegids.nl - Standaardpagina.nl
Laatst bijgewerkt op 03-03-15