consument
consumentenzaken en keurmerken
B

consumentenzaken: 

 Consumentenbond www.consumentenbond.nl
Airmiles online opvragen www.airmiles.nl
Bestellen.nl ervaringen met online bestellen www.bestellen.nl
Consumenten.pagina (verzamelsite) consumenten.pagina.nl
Creditcard: E-go (Postbank) online aanvragen+gebruiken www.postbank.nl

meer>>>

De Digitale Consument (ook van consumentenbond) www.dedigitaleconsument.nl
El Cheapo prijsvergelijkingen www.elcheapo.nl

meer>>>

Epinions objectief advies door andere leden [engels] www.epinions.com
Kieskeurig www.kieskeurig.nl/kieskeurig...
Opzeggingen houdt vervaltermijn bij+ maakt opzeggingsbrief (inschrijven) www.opzeggingen.nl
Vergelijk.nl prijsvergelijking (veel internetwinkels)* www.vergelijk.nl

keurmerken, instituten: 

Erkende Bedrijven erkende bedrijven in de bouw www.erkendebedrijven.nl
Keurmerkinstituut consumenteninformatie www.keurmerk.nl
Koophits keurmerk voor online kopen www.koophits.nl
Webtraders online winkels gekeurd door cons.bond www.webtrader.nl

meer>>>

consumentenzaken wereldwijd: 

Consumerworld startpagina consumentenzaken [engels] www.consumerworld.org

< < <   C r e d i t s c a r d ( s )   a a n v r a g e n . . .   

< < <   E - c o m m e r c e . . .   

< < <   E - v o o r d e e l ,   p r i j s v e r g e l i j k i n g e n . . .   

< < <   G e l d z a k e n . . .  

< < <   O n l i n e   k o p e n   A - Z . . .  

< < <   W e b t r a d e r s   ( g e k e u r d   d o o r   c o n s u m e n t e n b o n d ) . . .  

[adv.]

 
 
 
 
Voor het laatst bijgewerkt op 20-04-2010
14-03-13
[aut.update]by Gerrit

Voor het eerst geplaatst op 1-10-00

<<< home