doven
en slechthorenden:
menière, tinnitus, oorsuizen, otosclerose

sites voor doven en slechthorenden:

Nationale Hoorstichting slechthorendheid, gehoorrevalidatie, wetenschappelijk gehooronderzoek www.hoorstichting.nl
Oorakel gehoorbescherming www.oorakel.nl
Beter Horen voor een gratis hoortest of advies over de aanschaf van een hoortoestel* www.beterhoren.nl
Doven.pagina verzamelsite voor doven doven.pagina.nl

Otosclerose alles over deze aandoening*

otosclerose.mindit.nl

SBNDJ jongerencommissie dove jongeren

www.phd.nl/sbndj
Slechthorenden.pagina verzamelsite voor slechthorenden  slechthorenden.pagina.nl
Teletekst agendapagina voor doven nos.nl/teletekst/#440_01

< < <   G e h a n d i c a p t ,   i n v a l i d e ,   c h r o n i s c h   z i e k . . . 

< < <   G e z o n d h e i d   m e d i s c h   a l g e m e e n . . . 

< < <   J o n g e r e n . . . 

Voor het laatst bijgewerkt op 20-04-2010
14-03-13*By Gerrit
Voor het eerst geplaatst op 25-09-00

<<< home

Google