economie
en statistiek
economie en statistische gegevens Nederland
 CBS Centraal Buro voor de Statistiek www.cbs.nl
 Centraal Planburo economische prognoses  www.cpb.nl
 Ministerie van Economische zaken voor ondernemers, subsidies, consumenten www.minez.nl
 NRC Economie-site met financieel-economische achtergronden www.nrc.nl/Economie
Economist economische krant (internat.) met online-editie www.economist.com

meer>>>

GKsoft [Engels] statistische bureau's wereldwijd  www.gksoft.com/govt/en/statisticsl
MERIT (Maastricht Ec. Research Inst. on Innovation & Technology) meritbbs.unimaas.nl
NEI (Nederl. Ec. Instituut) beleidsadvies en onderzoek www.nei.nl
SER (Sociaal Economische Raad) www.ser.nl
Sneltel counting tool, tellingen van lifestyle-gegevens www.sneltel.nl
Teletekst conjunctuur, groeicijfers  nos.nl/teletekst/#506_01
Teletekst Inflatie e.a. (CBS)   nos.nl/teletekst/#507_01
sites voor ondernemerschap:
Claritas statistische gegevens voor marktonderzoek in NL en Europa www.claritas.nl
Knijff advies, onderzoek, registratie en bewaking merken en modellen www.knijff.nl
Merkenbureau de Merkplaats (Amsterdam) advies merken, auteurs- en octrooirecht* www.demerkplaats.nl
Merkenbureau Novagraaf onderzoek, registratie en bewaking merken en modellen www.novagraaf.nl
MKB Cursus & Training www.mkbct.nl
R&M Interactive online website onderzoek www.rminteractive.nl
Subsidieshop (Min. v. e.z.) meer dan 300 subsidies voor ondernemers www.subsidieshop.nl

< < <   B a n k e n . . .  

< < <   B e l a s t i n g . . . 

< < <   B e u r s / b e l e g g e n . . . 

< < <   E - c o m m e r c e . . .   

< < <   F i n a n c i e ë l   n i e u w s . . . 

< < <   G e l d z a k e n   a l g e m e e n . . . 

< < <   O v e r h e i d . . .

< < <   P e n s i o e n . . . 

< < <   S t a t i s t i e k e n   v a n   d e   S t a n d a a r d p a g i n a . n l . . .  

[adv.]

 
 
 
 
 
 
Voor het laatst bijgewerkt op 20-04-2010
03-07-13 *By Gerrit
Voor het eerst geplaatst op 25-09-00

<<< home

Google