overheid Nederland:
bestuur en politiek, gemeenten, provinciale overheden,
koningshuis, parlement, regering, tweede kamer,

 Nederland

buitenland>>>

 
 

overheid, N e d e r l a n d s e   s i t e s :

Alle NL-overheden op een rijtje [engels!] www.gksoft.com/govt/en/nll
 Koninklijk Huis over de monarchie, paleizen e.d. www.koninklijkhuis.nl
 Parlement: Eerste Kamer der Staten Generaal www.eerstekamer.nl
 Parlement: Tweede Kamer der Staten Generaal www.parlement.nl/cgi-bin/loader
Postbus 51 info van de rijksoverheid  www.postbus51.nl
De Nederlandse Bank www.dnb.nl
Nationale Ombudsman voor klachten over de overheid  www.nationaleombudsman.nl
Overheid.nl zoekpagina, verzamelsite www.overheid.nl
Politieke Partijen www.overheid.nl/politiekl
Sociaal Economische Raad www.ser.nl
Waterschappen www.overheid.nl/waterschappenl
Zelfstandige Bestuursorganen commissies en fondsen www.overheid.nl/zbol

overheid, ministeries:              

Ministerie van Algemene Zaken www.minaz.nl
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties www.minbzk.nl
Ministerie van Buitenlandse Zaken www.minbuza.nl
Ministerie van Defensie www.mindef.nl
Ministerie van Economische Zaken www.minez.nl
Ministerie van Financiën www.minfin.nl
Ministerie van Justitie www.justitie.nl
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij www.minlnv.nl
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid www.minszw.nl
Ministerie van Verkeer en Waterstaat www.minvenw.nl
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport www.minvws.nl
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde en Milieubeheer www.minvrom.nl

provincies:          

Provincie Drente www.drente.nl
Provincie Flevoland www.flevoland.nl/newsite/indexl
Provincie Friesland www.friesland.nl
Provincie Gelderland www.gelderland.nl
Provincie Groningen www.groningen.nl
Provincie Limburg www.limburg.nl
Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl
Provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl/home
Provincie Utrecht www.provincie-utrecht.nl
Provincie Overijssel www.prv-overijssel.nl
Provincie Zeeland www.zeeland.nl
Provincie Zuid-Holland  www.pzh.nl
IPO Interprovinciaal Overleg www.ipo.nl

gemeentes, regio's :          

 Gemeenten A-Z www.overheid.nl/gemeentenl
Regionale Samenwerkingsorganen (tussen gemeentes e.a.)  www.overheid.nl/regionalenl

< < <   A m b u l a n c e . . .  

 

< < <   B e l a s t i n g e n . . .

 

< < <   B r a n d w e e r . . .

 

< < <   D e f e n s i e . . .

 

< < <   E c o n o m i e ,   s t a t i s t i e k . . .

 

< < <   E n e r g i e -   e n   n u t s b e d r ij v e n . . .

 

< < <   O n t w i k k e l i n g s h u l p . . . 

 

< < <   O v e r h e i d   b u i t e n l a n d . . .

 

< < <   P o l i t i e . . .

 

< < <   P o l i t i e k . . .

 

< < <   R e c h t e r l i j k e    m a c h t ,   j u s t i t i e . . .

 

< < <   S t e d e n     N L . . . 

 

< < <   W a t e r  . . .

 

[adv.]

Voor het laatst bijgewerkt op 20-04-2010
03-07-13
*by Iris
Voor het eerst geplaatst op 31-10-00

<<< home